Studiefinanciering


De officiele omschrijving van studiefinanciering (kortweg stufi) is:

"Een tegemoetkoming in de vorm van een lening voor de kosten die je maakt bij het volgen van een opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger beroepsonderwijs (hbo) of aan de universiteit. Bij voldoende prestatie wordt de lening achteraf omgezet in een gift. Je hoeft dan niets terug te betalen."

Kortweg komt het er gewoon op neer dat je geld krijgt van de overheid om dat dure studeren een beetje te kunnen betalen. Maar hoe gaat dat nou in z'n werk?

Je hebt twee verschillende soorten stufi:


Studiefinanciering voor mbo


Stufi voor de beroepsopleidende leerweg gaat ietsjes anders dan voor een hogeschool of universiteit. Zo krijgen leerlingen die niveau 1 of 2 doen hun stufi als gift, en krijgen je ouders vóór je 18e nog gewoon kinderbijslag.

Lees meer...


Studiefinanciering voor hoger onderwijs


Als je een opleiding volgt aan een hogeschool of universiteit heb je in principe recht op stufi. Dit betekend dat je ook vóór je 18e al stufi in plaats van de kinderbijslag kan krijgen.

Lees meer...

Studiefinanciering bestaat uit verschillende delen:


1. Basisbeurs


Deze beurs is de basis van je stufi en wordt uitgekeerd in de vorm van een prestatiebeurs: als je binnen tien jaar een diploma weet te behalen wordt de beurs omgezet in een gift.

Als je echter heel hard faalt blijft de prestatiebeurs een lening die moet worden terugbetaald. De hoogte van de basisbeurs hangt van je woonsituatie af (thuis- of uitwonend).

Lees meer...


2. Studenten ov-chipkaart


Studenten ov chipkaart

Als student kan je ervoor kiezen om door de week of in het weekend gratis te mogen reizen met het openbaar vervoer. Zelfs daarbuiten kun je in heel Nederland met 40% korting reizen. De studenten ov-chipkaart krijg je zolang je een basisbeurs of aanvullende beurs ontvangt.

Meer weten? Klik hier!


3. Aanvullende Beurs


Als je ouders een laag inkomen hebben, kan je als student een aanvullende beurs aanvragen. De hoogte van deze beurs is afhankelijk van het inkomen van je ouders. Ook deze lening kan achteraf kwijtgescholden worden.

Lees meer...


4. Collegegeldkrediet


Collegegeldkrediet is een lening puur voor het betalen van je college. Deze lening is maximaal € 142,75 en moet altijd worden terugbetaald.

Lees meer...


5. Rentedragende lening


Als je met bovenstaande regelingen nog steeds niet rond weet te komen kun je nog altijd een lening bij DUO afsluiten. Deze lening heeft gunstige voorwaarden en lage rente.

Lees meer...


Recht op stufi


Niet iedereen heeft recht op stufi. Als je bijvoorbeeld mbo doet en jonger dan 18 bent, kun je nog geen stufi aanvragen. Ook als je een opleiding aan de Beroeps Begeleidende Leerweg volgt krijg je geen stufi.

Lees meer...


Stufi aanvragen


Zo. Als je genoeg denkt te weten kun je stufi gaan aanvragen. Dat doe je via de Dienst Uitvoering Onderwijs. Er zijn nog wel een paar dingetjes waar je op moet letten!

Lees meer...

Terug van Studiefinanciering naar Home